Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Luật Đất đai hiện hành quy định về

Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh
Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
Như vậy, đối với tranh chấp trên, trước tiên hai bên có thể tự hoà giải, nếu không tự hoà giải được thì bạn gửi yêu cầu đề nghị hoà giải đến UBND cấp xã (phường) nơi có đất tranh chấp. Trong thời hạn 45 ngày, Chủ tịch UBND có trách nhiệm tổ chức hoà giải cho các bên.
 
Trường hợp hoà giải thành, gia đình bạn và ông Hoàng Phiên thống nhất lại được ranh giới đất đai của mình và có chênh lệch so với giấy CNQSDĐ được cấp thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn và ông Hoàng Phiên.
 
Trường hợp hoà giải không thành thì lập biên bản hoà giải không thành, có chữ ký của các bên và xác nhận của địa phương về hoà giải không thành.
 
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
 
“1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;”… (khoản 1 Điều 203 LĐĐ 2013)

  Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Do diện tích đất của gia đình bạn và ông Hoàng Phiên đều có giấy CNQSDĐ nên sau khi hoà giải ở địa phương thành, bạn có thể nộp đơn trực tiếp đến Toà án nhân dân TP Hạ Long để yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thường khá mất thời gian, công sức đi lại. Luật sư Trí Nam chuyên dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai uy tín, thông qua bài viết xin chia sẻ cách giải quyết tranh chấp đất đai nhanh theo quy định pháp luật mới để Quý khách hàng tham khảo.
 
 Phải làm gì khi để giải quyết tranh chấp đất đai ?

Khi gia đình bạn có tranh chấp đất đai thì việc cần làm ngay bao gồm :

Bước 1 : Xác định lại quyền sở hữu hợp pháp của gia đình mình với thửa đất đang tranh chấp.

Đối với thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì kiểm tra lại giá trị pháp lý của thửa đất khá quan trọng. Ví dụ : Khi gia đình không thống nhất được thủ tục khai nhận thừa kế nhà đất nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp lại bị rách, chắp vá như vậy việc phải thực hiện thủ tục khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế là điều không tránh khởi.

Bước 2 : Xác định nội dung tranh chấp trên thực tế và trên giấy tờ để cụ thể hóa yêu cầu các cơ quan nhà nước tiếp nhận khi thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. Đây cũng được coi là bước chuẩn bị tài liệu, chứng cứ quan trọng làm tiền đề giúp bạn có lợi thế trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Bước 3 : Xác định quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai áp dụng cho trường hợp của bạn.

Ví dụ : Đối với thửa đất chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã. Quy trình này nhanh thì mất khoảng 45 ngày, mà chậm thì có thể lâu hơn, thậm chí dù các bên tốn thời gian nhưng kết quả giải quyết tranh chấp đất đai sẽ không đạt được.

Bước 4 : Xác định mức chi phí cần có để thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai luôn gặp khó khăn lớn do mức án phí cao, song song đó việc giải quyết có thể phát sinh thêm nhiều chi phí như : Yêu cầu xác minh thông tin thửa đất, Yêu cầu định giá thửa đất,…Do đó người thực hiện thủ tục giải quyết tranh cần lường trước các chi phí cần thiết để việc giải quyết được liên tục từ đó mới mong rút ngắn được thời gian giải quyết tranh chấp đất đai.

 
Hỗ trợ giải quyết tranh chấp đất đai uy tín

Với vai trò Luật sư đất đai, Luật Trí Nam hỗ trợ khách hàng trong việc định hướng cách giải quyết tranh chấp đất đai, hoạch định hướng thủ tục giải quyết tranh chấp và cách chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để giải quyết tranh chấp đất đai. Cụ thể

1. Hướng dẫn xác minh thông tin thửa đất tranh chấp

2. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi tới UBND xã hoặc Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai gửi tới TAND có thẩm quyền.

3. Hướng dẫn đánh giá tài liệu, chứng cứ hiện có của người yêu cầu để từ đó xác định khả năng thắng kiện hoặc thua kiện trước khi tiến hành triển khai.

4. Hướng dẫn cách tính án phí và các khoản lệ phí cần nộp trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.
 
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

- Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

- Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

+ Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

+ Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

+ Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

+ Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

Các bước giải quyết tranh chấp đất đai

Đối với thửa đất chưa có GCN quyền sử dụng đất thì các bước giải quyết tranh chấp sẽ như sau :

Hòa giải tại UBND xã --> Hòa giải tại UBND huyện (nếu có yêu cầu) --> Khởi kiện tranh chấp đất đai  --> Yêu cầu thi hành án bản án, phán quyết của Tòa án.

Còn đối với thửa đất đã có GCN quyền sử dụng đất thì được phép bỏ qua các bước hòa giải đã nêu nên tích kiệm được rất nhiều thời gian giải quyết tranh chấp
Dịch vụ thành lập công ty bình dương, Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND, Giải quyết tranh chấp đất đai theo trình tự tố tụng (dân sự): việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được thực hiện theo quy định chung
© 2007 - 2021 https://aothundep.seovietnam.net
- Phone: +84-908-744-256